Yritysten ja muiden organisaatioiden viestintään liittyvä konsultointi ja opastus sekä avustaminen suhdetoimintaa, viestintää ja edunvalvontaa koskevissa asioissa ml. hakukoneoptimointi, viestintästrategioiden laadinta, viestintähankkeiden suunnittelu, organisointi ja valvonta.